گروه غير پزشکی گروه  پزشکی
پلي کلينيک وليعصر پزشکي : توانبخشي و فيزيوتراپيتوانبخشي آهنگ پزشکي : توانبخشي و فيزيوتراپيتوانبخشي تهرانسر پزشکي : توانبخشي و فيزيوتراپيتوانبخشي شرق تهران پزشکي : توانبخشي و فيزيوتراپيتوانبخشي گلها پزشکي : توانبخشي و فيزيوتراپيفيزيو تراپي شعرسالو پزشکي : توانبخشي و فيزيوتراپيفيزيوتراپي پزشکي : توانبخشي و فيزيوتراپيعلاءالدين ايران پزشکي : توانبخشي و فيزيوتراپيفيزيوتراپي امير پزشکي : توانبخشي و فيزيوتراپيدکتر صدرالدين عادرپور پزشکي : توانبخشي و فيزيوتراپيفرآيند پزشکي : توانبخشي و فيزيوتراپيفيزيوتراپي بوستان پزشکي : توانبخشي و فيزيوتراپيتوانبخشي نمونه پزشکي : توانبخشي و فيزيوتراپيفيزيوتراپي انديشه پزشکي : توانبخشي و فيزيوتراپيدانشکده توانبخشي شهيد بهشتي پزشکي : توانبخشي و فيزيوتراپيفيزيوتراپي تخصصي بيمارستان تهرانپارس پزشکي : توانبخشي و فيزيوتراپيفيزيوتراپي زعفرنيه پزشکي : توانبخشي و فيزيوتراپيفيزيوتراپي هاشمي پزشکي : توانبخشي و فيزيوتراپيفيزيوتراپي و ليزرتراپي 121 پزشکي : توانبخشي و فيزيوتراپيفيزيوتراپي حيدري پزشکي : توانبخشي و فيزيوتراپيفيزيوتراپي صادقيه پزشکي : توانبخشي و فيزيوتراپيفيزيوتراپي121 پزشکي : توانبخشي و فيزيوتراپيفيزيوتراپي عرب پناهان پزشکي : توانبخشي و فيزيوتراپيفيزيوتراپي نصر پزشکي : توانبخشي و فيزيوتراپيفيزيوتراپي و ليزرتراپي صادقي پزشکي : توانبخشي و فيزيوتراپيفيزيوتراپي فراهاني پزشکي : توانبخشي و فيزيوتراپيفيزيوتراپي شفا پزشکي : توانبخشي و فيزيوتراپيفيزيوتراپي صدرا پزشکي : توانبخشي و فيزيوتراپيفيزيوتراپي شمس پزشکي : توانبخشي و فيزيوتراپيفيزيوتراپي سليماني پزشکي : توانبخشي و فيزيوتراپيفيزيوتراپي کوشک پزشکي : توانبخشي و فيزيوتراپيفيزيوتراپي نويريان پزشکي : توانبخشي و فيزيوتراپيفيزيوتراپي وثوق پزشکي : توانبخشي و فيزيوتراپيفيزيوتراپي و ليزردرماني پزشکي : توانبخشي و فيزيوتراپيفيزيوتراپي درمانگاه ارم ارائه کليه درمانهاي فيزيوتراپي در منزل توسط خانم و آقا مجهز به پيشرفته ترين دستگاه هاي الکتروتراپي ، مکانوتراپي ، مگنت تراپي ، ليزر درماني ، بيماريهاي عصبي ، عضلاني ، اسکلتيملاصدرا پزشکي : توانبخشي و فيزيوتراپيمطب پزشکي : توانبخشي و فيزيوتراپيکلينيک توانبخشي سپهر پزشکي : توانبخشي و فيزيوتراپيمرکز خيريه معلولين ذهني وحد ت d پزشکي : توانبخشي و فيزيوتراپيفيزيوتراپيست پرهام پزشکي : توانبخشي و فيزيوتراپيگرجامي پزشکي : توانبخشي و فيزيوتراپيکلينيک دانشکده علوم توانبخشي d پزشکي : توانبخشي و فيزيوتراپيموسسه تصويربرداري پزشکي کرج پزشکي : توانبخشي و فيزيوتراپيمجتمع توانبخشي امام علي پزشکي : توانبخشي و فيزيوتراپيکلينيک آذري پزشکي : توانبخشي و فيزيوتراپيکلينيک فيزيوتراپي نصيري پزشکي : توانبخشي و فيزيوتراپيکلينيک فيزيوتراپي استقلال پزشکي : توانبخشي و فيزيوتراپيکلينيک آرمين پزشکي : توانبخشي و فيزيوتراپيمرکزفيزيوتراپي قصر پزشکي : توانبخشي و فيزيوتراپيکلينيک فيزيوتراپي نصر پزشکي : توانبخشي و فيزيوتراپيمرکزتوانبخشي شهيد بهشتي پزشکي : توانبخشي و فيزيوتراپيکلينيک فيزيوتراپي فريار پزشکي : توانبخشي و فيزيوتراپيمرکزتوانبخشي دانشکده توانبخشي d پزشکي : توانبخشي و فيزيوتراپيکلينيک فيزيوتراپي ايزد پزشکي : توانبخشي و فيزيوتراپيمرکز جامع توانبخشي جسمي حرکتي ملاصدرا پزشکي : توانبخشي و فيزيوتراپيمرکز فيزيوتراپي آرزو پزشکي : فيزيوتراپي و توانبخشيکلينيک فيزيوتراپي و ليزر درماني مهداد کلينيک فيزيوتراپي و ليزر درماني مهداد. با جديدترين دستگاههاو متدهاي روز دنياکلينيک فيزيوتراپي سپهر ارائه کليه خدمات تخصصي ماساژ درماني- مجهز به دستگاه هاي کشش کمر وگردن - ليزر و دياترمي استفاده از اخرين دستاوردهاي علمي - در درمان آسيب هاي ورزشي و بعد از جراحي - بهره گيري از جديدترين روش هاي درمان دستي - در بهبود دردهاي عصبي - عضلاني - اسکلتيکلينيک تخصصي فيزيوتراپي و توانبخشي آصف مجهز به مدرن ترين و کاملترين دستگاه هاي روز دنيا ساخت انواع کفي هاي مخصوص و انواع بريس ستون فقرات فروش کفش ها و صندلهاي طبي بهترين برند آلماني موثر در درمان دردهاي مفصلي عضلاني بيماريهاي روماتيسمي

(5) پزشکي : راديولوژي دهان فک وصورت(2) پزشکي: گفتار درماني(28) جراح دندانپزشک - دندانساز(4) متخصص پوست، مو ، زيبايي ( کاشت مو طبيعي )(5) موسسه پزشکي : ارتوپد روماتولوژي . قلب . سنجش شنوايي . داخلي . کليه . مغز . کودکان . زنان . اعصاب . گوارش . راديولوژي . تزريقات . و h(18)آموزش تعمير لوازم و تجهيزات پزشکي(1)ام آر آي - راديولوژي و سونوگرافي - سي تي اسکن(1)انجمن هاي پزشکي و حمايتي(15)پزشک : جراح عمومي(90)پزشک : جراح و متخصص - فوق تخصص جراحي پلاستيک، ترميمي و زيبايي(153)پزشک : جراح و متخصص - فوق تخصص جراحي غدد(5)پزشک : جراح و متخصص - فوق تخصص جراحي قلب(38)پزشک : جراح و متخصص - فوق تخصص جراحي گوارش(384)پزشک : جراح و متخصص ارتوپدي(316)پزشک : جراح و متخصص ارتوپدي - فوق تخصص زانو(28)پزشک : جراح و متخصص ارتوپدي - فوق تخصص مچ دست(40)پزشک : جراح و متخصص چشم(306)پزشک : جراح و متخصص چشم - فوق تخصص جراحي پلاستيک و ترميمي چشم(20)پزشک : جراح و متخصص چشم - فوق تخصص قرنيه(12)پزشک : جراح و متخصص چشم - فوق تخصص ويتره رتين(3)پزشک : جراح و متخصص زنان و زايمان و نازايي(95)پزشک : جراح و متخصص گوش، حلق و بيني (E.N.)(16)پزشک : جراح و متخصص گوش، حلق و بيني (E.N.) - فوق تخصص جراحي سر و گردن (23)پزشک : جراح و متخصص مغز و اعصاب(145)پزشک : جراح و متخصص کليه و مجاري ادرار (اورولوژي) (193)پزشک : جراح و متخصص کليه و مجاري ادرار (اورولوژي) - فوق تخصص اورولوژي اطفال (29)پزشک : جراح و متخصص کليه و مجاري ادرار (اورولوژي) - فوق تخصص پيوند کليه (5)پزشک : جراح و متخصص:فوق تخصص جراحي اطفال(226)پزشک : عمومي(787)پزشک : عمومي پوست، مو و زيبايي(118)پزشک : عمومي داخلي(85)پزشک : عمومي زنان(4)پزشک : عمومي قلب و عروق(78)پزشک : عمومي گوش، حلق و بيني(11)پزشک : عمومي مغز و اعصاب(2)پزشک : متخصص اطفال(476)پزشک : متخصص اطفال - فوق تخصص آلرژي اطفال(8)پزشک : متخصص اطفال - فوق تخصص اعصاب اطفال(15)پزشک : متخصص اطفال - فوق تخصص خون اطفال(5)پزشک : متخصص اطفال - فوق تخصص عفوني اطفال(9)پزشک : متخصص اطفال - فوق تخصص غدد اطفال(42)پزشک : متخصص اطفال - فوق تخصص قلب اطفال(26)پزشک : متخصص اطفال - فوق تخصص گوارش اطفال(12)پزشک : متخصص اطفال - فوق تخصص نوزادان(58)پزشک : متخصص اعصاب و روان (روان پزشک)(50)پزشک : متخصص بيهوشي (آنستزيست)(42)پزشک : متخصص پزشکي اجتماعي(3)پزشک : متخصص پزشکي قانوني(3)پزشک : متخصص پوست - فوق تخصص درماتوپاتولوژي(5)پزشک : متخصص پوست، مو و آميزشي(3)پزشک : متخصص پوست، مو و زيبايي(252)پزشک : متخصص جراحي عمومي(3)پزشک : متخصص داخلي - اطفال(4)پزشک : متخصص داخلي - خون و آنکولوژي(2)پزشک : متخصص داخلي - ريه(8)پزشک : متخصص داخلي - فوق تخصص دستگاه تنفسي(1)پزشک : متخصص داخلي - فوق تخصص قلب(7)پزشک : متخصص داخلي - فوق تخصص مفاصل و عضلات (روماتولوژي)(19)پزشک : متخصص داخلي - فوق تخصص کليه و مجاري ادرار (نفرولوژي) (49)پزشک : متخصص داخلي - قلب(21)پزشک : متخصص داخلي - گوارش(10)پزشک : متخصص راديولوژي(17)پزشک : متخصص ريه(6)پزشک : متخصص طب فيزيکي و توانبخشي(38)پزشک : متخصص قلب و عروق(93)پزشک : متخصص مغز و اعصاب(50)پزشک :متخصص تغذيه(14)پزشک :متخصص داخلي(153)پزشک :متخصص داخلي - فوق تخصص گوارش(21)پزشک: متخصص داخلي - فوق تخصص غدد و متابوليسم(1)پزشکي : آزمايشگاه - هورمون شناسي(5)پزشکي : آزمايشگاه پاتوبيولوژي(43)پزشکي : آزمايشگاه تشخيص پزشکي(75)پزشکي : آسايشگاه سالمندان(22)پزشکي : آسايشگاه معلولين(3)پزشکي : آمبولانس - مرکز خدمات آمبولانس(2)پزشکي : ام . آر . آي (.R.I)(3)پزشکي : اکو کارديوگرافي(1)پزشکي : بهيار(2)پزشکي : بيمارستان(110)پزشکي : بيمارستان و درمانگاه خيريه(76)پزشکي : بيمارستان و درمانگاه روانپزشکي(23)پزشکي : بينايي سنجي(106)پزشکي : بينايي سنجي (اپتومتري)(20)پزشکي : پرستاري(3)پزشکي : تاسيسات و تجهيزات بيمارستاني - توليد(12)پزشکي : تاسيسات و تجهيزات بيمارستاني - نصب و راه اندازي(6)پزشکي : تجهيزات آزمايشگاهي - توليد و فروش(83)پزشکي : تجهيزات آزمايشگاهي - واردات(146)پزشکي : تجهيزات سرنگ - توليد و پخش(1)پزشکي : تجهيزات و لوازم ارتوپدي - توليد ويا پخشi(6)پزشکي : تجهيزات و لوازم پزشکي(198)پزشکي : تجهيزات و لوازم پزشکي - تعمير(4)پزشکي : تجهيزات و لوازم پزشکي - فروش(32)پزشکي : تجهيزات و لوازم پزشکي - واردات ويا صادرات (106)پزشکي : تجهيزات و لوازم توانبخشي - توليد ويا پخش(20)پزشکي : تجهيزات و لوازم توانبخشي - لنزهاي طبي(2)پزشکي : تجهيزات و لوازم چشم پزشکي - فروش ويا تعمير(3)پزشکي : تجهيزات و لوازم چشم پزشکي - واردات(3)پزشکي : تجهيزات و لوازم راديولوژي - توليد ويا پخش (2)پزشکي : تجهيزات و لوازم راديولوژي - فروش ويا تعمير(1)پزشکي : ترک اعتياد(21)پزشکي : تزريقات و پانسمان(1)پزشکي : تنطيم خانواده(2)پزشکي : توانبخشي - مجتمع توانبخشي(11)پزشکي : توانبخشي و فيزيوتراپي(59)پزشکي : جراح پلاستيک(4)پزشکي : خدمات پزشکي(1)پزشکي : درمان چاقي ويا لاغري(8)پزشکي : دکتراي داروسازي(3)پزشکي : دکتراي فيزيولوژي(4)پزشکي : راديولوژي و سونوگرافي(256)پزشکي : راديولوژي و سونوگرافي وسي تي اسکن(57)پزشکي : روان شناسي - هيپنوتيزم - درمان(هيپنوتراپي)(5)پزشکي : روان شناسي باليني(2)پزشکي : روان شناسي و مشاوره(15)پزشکي : روانپزشکي و روان شناسي - بيمارستان ويا درمانگاه رواني(8)پزشکي : روانشناسي ويا مشاوره(8)پزشکي : ژنتيک(4)پزشکي : ساختمان پزشکان(2)پزشکي : سمعک - توليد و پخش(11)پزشکي : طب اسلامي و حجامت(8)پزشکي : علوم آزمايشگاهي(1)پزشکي : فيزيوتراپي - تجهيزات و لوازم - فروش(1)پزشکي : مامايي(91)پزشکي : متخصص راديولوژي دهان و فک و صورت(2)پزشکي : متخصص ليزر ليپوليز(1)پزشکي : مرکز ناباروري(5)پزشکي : مهندسي توانبخشي (ارتوپدي فني)(11)پزشکي : نمونه گيري خون در منزل(1)پزشکي : نوار قلب (الکتروکارديوگرافي)(2)پزشکي : نوار مغزي (الکتروآنسفالوگرافي)(2)پزشکي :‌ آندوسکوپي(5)پزشکي: جراح دندانپزشک - زيبايي - ايمپلنت(5)پزشکي: سونوگرافي و غربالگري جنين (1)پزشکي: فيزيوتراپي باليني(2)پزشکي: متخصص بيماريهاي عفوني(1)توليد و واردات تجهيزات پزشکي(3)جراح ارتوپد - فوق تخصص تعويض مفصل ران وزانو(1)جراح و متخصص گوش و حلق و بيني و حنجره جراحي پلاستيک بيني(4)داروخانه و دراگ استور(90)دامپزشک(7)دامپزشکي - داروهاي دام و طيور - توليد و پخش(2)دندانپزشک - جراح دندانپزشک(467)دندانپزشک - لابراتوار(4)دندانپزشک - متخصص ارتودنسي(55)دندانپزشک - متخصص اطفال(25)دندانپزشک - متخصص پروتز(28)دندانپزشک - متخصص ترميمي و زيبايي(42)دندانپزشک - متخصص جراحي دهان، لثه، فک و صورت(191)دندانپزشک تجربي(7)دندانپزشکي - تجهيزات و لوازم - تعمير(68)دندانپزشکي - تجهيزات و لوازم - واردات(4)دندانپزشکي - درمانگاه (کلينيک) دندانپزشکي(56)دندانپزشکي - دندانسازي تجربي(36)دندانپزشکي - راديوگرافي دندان(1)لابراتوار پروتزهاي دنداني(1)متخصص بيماريهاي پوست و مو(17)متخصص پوست و مو و زيبايي و ليزر(5)مرکز پوست و ليزر و زيبايي(5)
کتاب سال ايرانيان
تهيه و تنظيم توسط موسسه کتاب سال ايرانيان
بازديد سامانه : 62179