گروه غير پزشکی گروه  پزشکی
ام البنين دبيرستان غيرانتفاعي - دخترانهاميدواران دبيرستان غيرانتفاعي - دخترانهانديشه خرداد دبيرستان غيرانتفاعي - دخترانهايثار ( شاهد) دبيرستان غيرانتفاعي - دخترانهبهار علم آموزان دبيرستان غيرانتفاعي - دخترانهخدمات فني شايان دبيرستان غيرانتفاعي - دخترانهبوستان خرد دبيرستان غيرانتفاعي - دخترانهثنا دبيرستان غيرانتفاعي - دخترانهتلاش دبيرستان غيرانتفاعي - دخترانهتربيت دبيرستان غيرانتفاعي - دخترانهپيراسته دبيرستان غيرانتفاعي - دخترانهپروين اعتصامي دبيرستان غيرانتفاعي - دخترانهحافظ دبيرستان غيرانتفاعي - دخترانهپيام دبيرستان غيرانتفاعي - دخترانهدانشجو دبيرستان غيرانتفاعي - دخترانهدبيرستان و پيش دانشگاهي غير انتفاعي سروش ايمان (دخترانه) دبيرستان غيرانتفاعي - دخترانهدبيرستان و پيش دانشگاهي غير انتفاعي اديب فرزانه (دخترانه) دبيرستان غيرانتفاعي - دخترانهدبيرستان و مرکز آموزش پيش دانشگاهي دخترانه طوبي دبيرستان غيرانتفاعي - دخترانهدبيرستان نداي توحيد دبيرستان غيرانتفاعي - دخترانهدبيرستان فرهنگ دبيرستان غيرانتفاعي - دخترانهسفيران دبيرستان غيرانتفاعي - دخترانهعقيله دبيرستان غيرانتفاعي - دخترانهره پويان صدرا دبيرستان غيرانتفاعي - دخترانهغدير دبيرستان غيرانتفاعي - دخترانهطلوع دبيرستان غيرانتفاعي - دخترانهعرفان دبيرستان غيرانتفاعي - دخترانهطليعه دبيرستان غيرانتفاعي - دخترانهصالحين دبيرستان غيرانتفاعي - دخترانهصبا دبيرستان غيرانتفاعي - دخترانهزهره دبيرستان غيرانتفاعي - دخترانهروشنگران دبيرستان غيرانتفاعي - دخترانهراه شايستگان دبيرستان غيرانتفاعي - دخترانهطوبي دبيرستان غيرانتفاعي - دخترانهفاطمه زهرا ايثارگران دبيرستان غيرانتفاعي - دخترانهشهيد رجايي دبيرستان غيرانتفاعي - دخترانهمدرسه غيرانتفاعي هدف دبيرستان غيرانتفاعي - دخترانهمجتمع آموزشي فرهيختگان (دخترانه - غير انتفاعي) دبيرستان غيرانتفاعي - دخترانهکريمي دبيرستان غيرانتفاعي - دخترانهنرجس دبيرستان غيرانتفاعي - دخترانهنوآور دبيرستان غيرانتفاعي - دخترانهکيمياي سعادت دبيرستان غيرانتفاعي - دخترانهنرگس دبيرستان غيرانتفاعي - دخترانهگام دانش دبيرستان غيرانتفاعي - دخترانههدف دبيرستان غيرانتفاعي - دخترانهنيايش دبيرستان غيرانتفاعي - دخترانهنور دبيرستان غيرانتفاعي - دخترانهنداي حق دبيرستان غيرانتفاعي - دخترانهملائک دبيرستان غيرانتفاعي - دخترانهمجتهده بانو امين دبيرستان غيرانتفاعي - دخترانهمشعر دبيرستان غيرانتفاعي - دخترانهمشعل صدرا دبيرستان غيرانتفاعي - دخترانهگلهاي دانش دبيرستان غيرانتفاعي - دخترانهفضيلت دبيرستان غيرانتفاعي - دخترانهفرشته دبيرستان غيرانتفاعي - دخترانهکوشش دبيرستان غيرانتفاعي - دخترانهفريده سليمي دبيرستان غيرانتفاعي - دخترانهمشکوه شاهد دبيرستان غيرانتفاعي - دخترانهکوثر دبيرستان غيرانتفاعي - دخترانهمحبوبه دانش دبيرستان غيرانتفاعي - دخترانههدي دبيرستان غيرانتفاعي - دخترانه

چاپ : ماشين آلات - واردات و صادرات(31)چاپ و نشر : انتشارات(1167)چاپ و نشر : چاپخانه(746)چاپ و نشر : حروفچيني، تايپ و تکثير(3)چاپ و نشر : خدمات(1102)چاپ و نشر : دفتر فني - فتوکپي، تايپ و زيراکس(312)چاپ و نشر : صحافي(226)چاپ و نشر : طراحي، چاپ، بسته بندي(595)چاپ و نشر : طلاکوب(7)چاپ و نشر : فتوکپي، تايپ و زيراکس(82)چاپ و نشر : فرمهاي اداري و کامپيوتري - توليد(3)چاپ و نشر : قالبسازان تيغ و برش(21)چاپ و نشر : لوازم و تجهيزات - فروش(2)چاپ و نشر : ليتوگرافي(228)چاپ و نشر : ماشين آلات - نمايندگي هاي شرکت هاي خارجي(12)چاپ و نشر : ماشين آلات و تجهيزات چاپ(170)چاپ و نشر : ماشين آلات و تجهيزات صحافي(1)چاپ و نشر : ماشين آلات و تجهيزات ليتوگرافي - فروش (2)چاپ و نشر : مواد اوليه و ملزومات چاپ - فروش(90)چاپ و نشر : مواد اوليه و ملزومات صحافي(40)چاپ و نشر : کتابهاي درسي(14)چاپ و نشر : کليشه و گراورسازي(4)چاپ و نشر: مواد اوليه و ملزومات ليتوگرافي(9)چاپخانه(1)چادر برزنت - توليد و فروش(4)چادر، خيمه و سايبان - توليد و پخش(5)چادر، خيمه و سايبان - فروش(2)چايخانه و قهوه خانه(11)چراغ سازي - چراغ خوراک پزي و سماور(1)چرخ دنده صنعتي - توليد و تعمير(12)چرم - توليد(35)چرم - فروش(3)چرم طبيعي - فروش(1)چرم و سالامبور - توليد و پخش(1)چرم و سالامبور - صادرات و واردات(3)چسب : چسب صنعتي - توليد(32)چسب : چسب صنعتي - فروش(14)چسب : چسب کاشي و سراميک - توليد(4)چسب : چسب کاشي و سراميک - فروش(5)چسب : چسبهاي تخصصي - توليد و پخش(1)چسب : نوار ، مايع ، صنعتي - فروش(20)چوب : انبار(1)چوب : چوب پنبه - فروش(2)چوب : صنايع چوبي(75)چوب : فرآورده ها و مصنوعات - فروش(23)چوب : قالب سازي(1)چوب : منبت کاري - ابزار و لوازم - توليد(3)چوب : نجاري و درودگري(1)چيلر - تعمير(1)چيلر - توليد و خدمات پس از فروش(8)چيني - فرآورده ها و مصنوعات - توليد و پخش(4)حسابداري و حسابرسي(5)حسابداري و حسابرسي :‌ خدمات مالي(59)حقوقي : وکلاي دادگستري(82)حلب سازي(1)حمل و نقل : مواد شيميايي(1)حمل و نقل بين المللي : کالا و بار(66)حمل و نقل بين المللي : کالا و بار - خدمات گمرکي و ترخيص کالا(5)حمل و نقل بين المللي : کالا و بار - دريايي (کشتيراني)(374)حمل و نقل بين المللي : کالا و بار - ريلي (راه آهن)(1)حمل و نقل بين المللي : کالا و بار - زميني(ترانزيت)(5)حمل و نقل بين المللي : کالا و بار - هوايي(2)حمل و نقل بين شهري : کالا و بار(9)حمل و نقل بين شهري : کالا و بار - بارکش بين شهري(جاده اي) (14)حمل و نقل بين شهري : کالا و بار - دريايي(کشتيراني)(4)حمل و نقل بين شهري : کالا و بار - هوايي(14)حمل و نقل کالا و بار : بارکش شهري(22)حمل و نقل کالا و بار : پيک خصوصي(6)حمل و نقل کالا و بار : پيک موتوري(28)حمل و نقل کالا و بار : وانت و کاميون(2)حوله - توليد و پخش(7)حوله - فروش(2)خانه هاي پيش ساخته و قابل حمل(19)خانه هاي فرهنگ محله(4)خاک مسلح (انحصاري) طراحي و ساخت(2)خدمات ايمني(1)خدمات پژوهشي : کنفرانسهاي بين المللي(1)خدمات شهري و فضاي سبز(22)خدمات فني و مهندسي(10)خدمات مجالس و جشنها(18)خدمات محيط زيست(42)خدمات منازل و سالنهاي آمفي تئاتر(19)خشکبار و آجيل : آجيل پزي(1)خشکبار و آجيل : پسته - صادرات(2)خشکبار و آجيل : پسته - فروش(1)خشکبار و آجيل : توليد و پخش(36)خشکبار و آجيل : صادرات و واردات(2)خشکبار و آجيل : فروش(12)خشکشويي و لباسشويي(26)خشکشويي و لباسشويي - ماشين آلات و تجهيزات - توليد و خدمات پس از فروش (11)خنچه و سفره عقد - فروش(5)خياطي : اتيکت - توليد و پخش(5)خياطي : اتيکت - فروش(1)خياطي : گلدوزي(4)خياطي : لوازم دوخت و دوز - توليد و پخش(2)خياطي : لوازم دوخت و دوز (خرازي)(44)خياطي و دوزندگي : آقايان(11)خياطي و دوزندگي : بانوان(7)خياطي و دوزندگي : چرخ خياطي - تعمير(34)خياطي و دوزندگي : چرخ خياطي - توليد و پخش(48)خياطي و دوزندگي : چرخ خياطي - فروش(170)دارالترجمه ها و مترجمين(11)داربست - فروش و نصب(43)داربست فلزي - پيمانکاران(3)دارو - پخش(3)دارو - توليد(داروسازي)(113)دارو - مواداوليه - توليد(4)دارو - مواداوليه - واردات و صادرات(1)دارو - واکسن(1)داروهاي گياهي - توليد و پخش(20)دامداري(172)دامداري : پرورش اسب(1)دامداري : توليد جوجه يکروزه گوشتي(4)دامداري : خوراک(1)دامداري : خوراک دام و طيور - توليد(5)دامداري : خوراک دام و طيور - فروش(4)دامداري : گاوداري(1)دامداري : ماشين آلات تمام اتوماتيک(1)دامداري : ماشين آلات و تجهيزات - توليد(1)دامداري : ماشين آلات و تجهيزات - فروش(4)دانشگاه(41)دبيرستان دولتي - پسرانه(10)دبيرستان دولتي - دخترانه(15)دبيرستان غيرانتفاعي - پسرانه(61)دبيرستان غيرانتفاعي - دخترانه(60)درب هاي شيشه اي - توليد وپخش(4)درب و پنجره آلومينيومي - توليد و پخش(15)درب و پنجره اتوماتيک - تجهيزات و لوازم(1)درب و پنجره اتوماتيک - توليد و فروش(1)درب و پنجره پي. وي. سي و پلاستيکي(6)درب و پنجره فلزي - توليد(2)درب و پنجره فلزي- دستگيره(3)درب، پنجره، چهارچوب - توليد(9)درب، پنجره، چهارچوب - فروش(7)درب، پنجره، چهارچوب فلزي - فروش(2)درمانگاه (کلينيک)(102)درمانگاه (کلينيک) وابسته به ارگان ها(59)دستکش - توليد(1)دستکش - فروش(1)دفاتر ازدواج و طلاق(9)دفتر - توليد و پخش(2)دندانپزشک : لابراتوار پروتز هاي دنداني(128)دوچرخه : توليد ويا پخش(4)دوچرخه : لوازم و قطعات - توليد(7)دوچرخه : واردات و صادرات(1)ديزي سرا(5)ديگ بخار - توليد(5)ديگ بخار - فروش(63)دکوراسيون و طراحي(39)ذغال صنعتي - توليد(2)ذوب و نورد(2)ذوب و نورد فلزات : خدمات(1)راديوگرافي صنعتي(1)راه و راهسازي : احداث پل(6)راه و راهسازي : احداث سد(2)راه و راهسازي : پيمانکاري(26)راه و راهسازي : تونل و کانال - احداث(4)راه و راهسازي : جاده - محوطه سازي(2)راه و راهسازي : حفاري - پيمانکاران(3)راه و راهسازي : حفاري - دستگاهها و تجهيزات - توليد(5)راه و راهسازي : راه آهن و مترو - احداث - پيمانکاران.(5)راه و راهسازي : راه آهن و مترو - مهندسين مشاور(51)راه و راهسازي : ماشين آلات(4)راه و راهسازي : مهندسين مشاور(5)راهنمايي و رانندگي - تجهيزات کنترل ترافيک(13)رزين - توليد و پخش(2)رستوران ها و تالارهاي پذيرايي(120)رستوران ها و مراکز پذيرايي(182)رنگ : تجهيزات و لوازم رنگ کاري و نقاشي(19)رنگ : توليد و پخش(184)رنگ : فروش(16)رنگ : مواد اوليه - توليد(1)رنگ : مواد اوليه - فروش(2)